יטבתה
יטבתה
חסר רכיב

מאבק המיסוי

19/08/2016
חברות וחברי הקיבוצים שלום,
אנחנו ממשיכים ומעדכנים אתכם על ההתפתחויות האחרונות בזירת המיסוי הקיבוצי וכוונת האוצר לבצע שינויים באופן גביית המיסים באמצעות חוק ההסדרים: בשבוע שעבר הצביעה הממשלה על חוק ההסדרים ובתוכו חוק שינוי גביית המיסים (מס הכנסה וביטוח לאומי) מקיבוצים מתחדשים ושיתופיים. הצעת החוק במתכונתה הנוכחית מהווה איום המאתגר את המשך אורחות חיינו כחברה שיתופית ואת עצם קיומנו כקיבוץ.
אנו מבינים כי נצטרך לבצע התאמות ושינויים, וראוי שכל חברי הקיבוצים יהיו מודעים ולא יופתעו מכך, אך לא נעשה זאת במחיר של פירוק השותפות הקיבוצית, ביטול הערבות ההדדית ומחיקת המפעל הקיבוצי באמצעות חקיקה לגביית מיסים כסעיף בחוק ההסדרים.
עמדתנו, כפי שהבענו אותה בשורה של פגישות באוצר וברשות המיסים הינה כי אנו שותפים לצורך להסדיר בחקיקה את מעמדו של הקיבוץ המתחדש, כך שהחוק יתאם את השינויים שעברנו בשנים האחרונות. יחד עם זאת, אנו עומדים על כך, שכל שינוי חקיקה ייעשה בהסכמה, יבטיח ויבצר את אורחות החיים הקיבוציים, את עקרון הערבות ההדדית והשותפות שבין חברי הקיבוץ.
לפנינו ניצבות שתי מטרות עיקריות – הוצאת סעיף המיסוי המדובר מחוק ההסדרים וחקיקת חוק מיסוי חדש לקיבוצים מתחדשים בהסכמה באמצעות חקיקה ראשית בכנסת. שנית, כפי שהצהרנו בפגישותינו הרבות ובאמצעי התקשורת השונים אנחנו מודעים לצורך לעשות את שינוי במיסוי הקיבוצים, אך הדבר חייב להיעשות מבלי לפגוע בעקרונות על-פי הם אנו חיים.
המחלקות בינינו לאוצר נוגעות לשלושה נושאים עיקריים:
1. מהלך לביטול השותפות הקיבוצית: גביית מס הכנסה ישירות מהחבר ולא מהקיבוץ מהווה למעשה פירוק של השותפות הקיבוצית.
2. בנסיונם להמציא כלי גביה מציעים אנשי אגף התקציבים תוכנית המגלמת פגיעה אנושה בקיבוץ כמערכת יצרנית. במקביל מבקשים באוצר לפרק את מערכות הייצור המשותפות ולחייב מערכת יחסי-עובד מעביד בין הקיבוץ לחבריו, וזאת ללא מתן זכאות לקבלת שירותים מביטוח לאומי כשאר אזרחי המדינה.
3. ניסיון לגביית יתר: אי הסכמה על גובה תשלום המס הנוסף שמבקש האוצר לגבות.
עמדתנו העקרונית נוגעת לשלושה נושאים עיקריים:
1. הסדרה בחוק: ישנו צורך להביא להסדרה של מעמד הקיבוץ המתחדש בהסכמה ובאמצעות חקיקה ראשית בכנסת ולא בחוק ההסדרים
2. התאמה ועדכון תשלום המס: אנחנו מסכימים כי יש לעשות התאמות בחוקי מס הכנסה ובגובה תשלום המס שהקיבוצים המתחדשים משלמים. הצעת החוק שמקדם האוצר אין בה תכלית מלבד הרס הקיבוץ ולכן איננו יכולים להסכים לה במתכונתה הנוכחית.
3. שמירה על הקיבוץ הישראלי: יש להגן על עקרונות השיתופיות והערבות ההדדית המהווים עוגן למהות אורח החיים הקיבוצי.
המאבק אותו אנו מנהלים מתבצע בארבע גזרות שונות:
- פוליטי, מול חברי הממשלה וחברי הכנסת
- מקצועי, מול רשות המיסים ואגף התקציבים
- משפטי, מול גורמי המשפט בממשלה ובכנסת והיערכות לקבלת סעד משפטי באמצעות עתירות עתידיות לבג"צ, אם וכאשר נידרש לכך.
- תקשורתי, מול אמצעי התקשורת השונים וברשתות החברתיות.
האיום בפגיעה באופי הקיבוץ נוגע במידה שווה לחברינו בקיבוץ הדתי. בשבועות האחרונים איחדנו כוחות והקמנו צוותי עבודה משותפים שפועלים מול נבחרי הציבור ופקידי הממשלה הבכירים. שיתוף הפעולה בין התנועות הוא מהלך מבורך וטבעי ובעל חשיבות גדולה שכן יש בו כדי לחבר בינינו לבין אחינו ושכנינו בקיבוץ הדתי.
חשוב להדגיש, הצעת החוק כפי שהונחה ואושרה על-ידי הממשלה איננה עוסקת רק בקיבוצים המתחדשים. בהצעה ישנם מספר סעיפים מהותיים הדנים במישרין במשטר המס החל על הקיבוצים השיתופיים ברחבי הארץ. על פי כוונת האוצר גם בקיבוצים השיתופיים יבוצעו שינויים מרחיקי לכת המהווים איום ממשי על המשך יכולתו להישאר קיבוץ שיתופי – חוקית ומהותית. (פירוט נרחב בעניין זה תוכלו למצוא באתר האינטרנט שלנו).
במהלך השבועות האחרונים, נפגשנו עם שרת המשפטים איילת שקד, ונעזרו רבות בשר החקלאות אורי אריאל שסייע בגיבוש ההבנות הראשונות עם האוצר. כמו כן התקיימו פגישות עבודה עם מנכ"ל משרד ראש הממשלה אלי גרונר, מנכ"ל משרד האוצר שי באב"ד וכן פגישה קריטית עם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה עו"ד אבי ליכט. הצוות, יחד עם ח"כ איתן ברושי, נפגש עם יו"ר הכנסת יולי (יואל) אדלשטיין ועם היועץ המשפטי לכנסת עו"ד איל ינון, על מנת להסביר להם מדוע אסור לבצע שינוי דרמטי כל כך ללא דיון ציבורי וללא הידברות.
במקביל התקיימו פגישות ראשונות של צוות המיסוי הקיבוצי מטעמנו עם מנכ"ל רשות המיסים משה אשר והצוות המקצועי ברשות המיסים. הפגישות טרם הבשילו לפתרונות מוסכמים אך אנו ממשיכים גם בימים אלה לפעול בכיוון זה.
העבודה הפוליטית והמקצועית לוותה במאבק תקשורתי והסברתי רחב היקף בתקשורת המסורתית וברשתות החברתיות. מאבק זה נוהל אל מול מסע הסתה מתוכנן ומתוזמר שנועד להמשיך ולפגוע בכוחנו ותדמיתנו בקרב הציבור. אנו מגנים את המהלך הזה בכל לשון. הבהרנו בפגישותינו הרבות, כי פנינו להסכמות, אך אם ניאלץ להלחם נדע לעשות זאת.
מה הלאה?
בשבועות הקרובים אנו נערכים במספר מישורים כדי שהחוק במתכונתו הנוכחית לא יעבור. אנו ערוכים לקיים מגעים עם הגורמים הרלוונטיים בממשלה ובכנסת על מנת למצוא את הפתרונות לשביעות רצון כל הצדדים. לצד זאת, אנו נערכים לאפשרות שבה יחליט האוצר, לפגוע בנו באופן חד צדדי וללא הסכמות. במקרה שכזה, נצטרך כולנו לצאת ולהיאבק על עתיד הבית שלנו.
אנו נמשיך ונעדכן אתכם באופן שוטף בנוגע להתפתחויות בזירה זו.
בברכה,
בכבוד רב,
ניר מאיר מזכיר התנועה הקיבוצית

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב