יטבתה
יטבתה

הרשמה לטיול כוללת א-ב

מועד התחלה: יום שני , 25/04/2022 , 08:11
מועד סיום: יום שלישי , 26/04/2022 , 08:00
מקום האירוע:
חשוב - ההרשמה לאירוע מהווה אישורכם ליציאת ילדכם לטיול !!
פרוט תכנית הטיול מפורטת בהמשך.
date=26%2F04%2F2022&type=hide&max=0&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D&f5=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93%2F%D7%94