p01=%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%9C%D7%94%20%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%AA&p02=3500&p03=%D7%90%D7%A4%D7%A7%D7%98%20%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8%20%D7%A0%D7%A2%D7%9C%D7%9D&p04=1
יטבתה

יום עיון וסיור "מה השיטה בנחל שיטה?"

מועד התחלה: יום חמישי , 31/03/2022 , 08:00
מועד סיום: יום חמישי , 31/03/2022 , 17:00
מקום האירוע: באזור - ההרשמה במסמך המצורף

date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D

מסמכים מצורפים

myPdf.pdf