יטבתה
יטבתה

הרצאה על התמכרויות - פתחו את המודעה לקישור בזום

מועד התחלה: יום שלישי , 11/01/2022 , 20:30
מועד סיום: יום שלישי , 11/01/2022 , 22:00
מקום האירוע: בזום - קישור מצורף בגוף המודעה

date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D