יטבתה
יטבתה
חסר רכיב

מיקום חדש למבנה יביל

29/12/2019
 ועדת תכנון                                                                             17.12.19מיקום חדש למבנה יביל


  • לאחר ישיבה של צוות מ"צב הוחלט להקצות את היביל לרכזת מתנדבים .

  • היביל ישמש בתור משרד ומחסן ויכשיר מבנה שתפוס בפונקציות אלו למגורים ( תוספת של עוד 2 חדרים , 4 דיירים ).

  • מיקום מומלץ מסומן בתצ"א , גודל המבנה 3X6 מ'.