יטבתה
יטבתה
חסר רכיב

סיכום ישיבת תכנון 9.4.2019

18/04/2019

 

 

סיכום ישיבת ועדת תכנון - מתאריך 9.4.2019

 

נוכחים: דפי א, שוקי כ, ניצן ש,שלומית א, שמעון ש, אלכס פ,דובי ג.

משתתפים: כוכב צ, גלנדה ינוביץ,נדב ש, ירון ו.

 

בקשת משפחת צומברג(הצעירה) לאישור העמדת קפצית.

כוכב הציגה את בקשתם

 • הקפצית עומדת בשטח צפוני לביתם אל מול בית משפחת ינוביץ, רכשו את הקפצית ביחד

 • המקום מוסדר עם הנוי, עומד באזור חולי לא מפריע לדשא

 • משתמשים בקפצית בשעות המקובלות

 • פתוח לשימוש משפחות נוספות רק בליווי מבוגר ובידיעת המשפחות.

הועדה ציינה שפנו אליה שכנים שביקשו שהקפצית לא תהיה באזור המוצע, הועדה מבקשת להתחשב בשכנים, בשעות הפעילות ולשמור על האסתטיקה.

 

החלטת הועדה:

 • הועדה מאשרת את העמדת הקפצית בדגש על שעות הפעילות, הקפצית תהיה ציבורית בהשגחת מבוגר והודעה למשפחות.

 

הצגת תוכנית לאישור מסלול פאמפטרק ע"י נדב שובל

לאחר שחורשת קשישה אושרה בועדת תכנון עבור בניית מסלול פאמפטרק,

נדב הציג את תוכנית מסלול אתגרי לאופניים מאופני דחיפה ועד לאופני שטח.

החלטת הועדה:

הועדה נותנת אור ירוק לביצוע המסלול.

 

הצגת תוכנית בניית מתקן לדחיסת גז טבעי ע"י המלבה

ירון ויינברג הציג את התכנית

תוכנית דחיסת גז טבעי למחלבת יטבתה תסתיים עד סוף 2020

לאחר מכן המחלבה מעוניינת לבנות אזור מותאם לפריקת הגז ע"י 2 משאיות וחדר ויסות בצמידות.

שטח  בניית המתקן גולש לשטח הרפת כתוצאה מצורך תנועת המשאיות.

התוכנית הוצגה בפני חי צומברג על מנת למצוא פיתרונות משותפים.

 

הועדה מודה לירון על השיתוף, הועדה מעדיפה שהמחלבה תנסה למצוא פיתרון תכנוני הממזער את גלישת המתקן לשטח הרפת.

כשתוכן התוכנית הסופית תוצג שוב בוועידה.

 

בקשת משה קלי להסדרת פרגולת רעפים ואישור בניית גגון מעל פינת מנגל.

דפי הציגה את הבקשות

 • מבקש להשלים באופן עצמאי חלק מפרגולה במרפסת.

 • בבניית הפרגולה שמעל המנגל כנראה שהייתה אי הבנה בן משה קלי למשרד תכנון בזמן הבניה ומבקש לאשר את הבניה.

 • כשירד גשם ראשון ראה קלי צורך במרזב, מבקש אישור לבנותו.

   

   

   

   

החלטת הועדה

 • גג הפרגולה נבנה בדיוק בקו הריצוף הקורה שממשיכה מעבר לקו הריצוף הושארה לבקשת קלי ולכן לא יעשב בה שינוי.

 • שטח הפרגולה המקסימאלי המותר ביטבתה הוא 35 מ"ר בבית קלי הפרגולה הדרומית והמערבית בסה"כ 35 מ"ר ולכן אין אפשרות בניה נוספת. הועדה מבקשת מקלי לפרק את בניית הפרגולה מעל פינת המנגל.

 • הצורך במרזב מובן לוועדה ישנה אפשרות לקלי לפנות לאחזקה שיבצעו את העבודה.

   

  סיכמה: דפי אנגל

פורסם בלוח מודעות ואתר 16.4.2019

ובדפי מידע 19.4.2019

 

 

 

חסר רכיב