יטבתה
יטבתה
חסר רכיב

סיכום ישיבת תכנון 13.3.2019

14/03/2019

‏14.3.2019

 

סיכום ישיבת ועדת תכנון - מתאריך 13.3.2019

 

נוכחים: דפי א, שוקי כ, ניצן ש,שלומית א, רונית ה, שמעון ש, אלכס פ,דובי ג.

משתתפים: שי א, חן ו, אבישי ג, שרה ע, שלומי ב.

 

בקשת אבישי גרינברג לסגירת בוידעם

אבישי הציג את בקשתו

 • באזור הכניסה לבית ישנו פתח לגג.

  כאשר פותחים את דלת הפתח, נכנסים אבק וחול מעליית הגג.

  אבישי מבקש לסגור את חלל הבוידעם בדיקטים וליצור אזור לאחסון.

  בתכנון הסגירה נלקח בחשבון מעבר לאנשי האחזקה לטפל במעבי המזגנים.

החלטת הועדה:

 • הועדה מאשרת לאבישי לסגור חלק מעליית הגג לבוידעם, בהנחיית צוות האחזקה. העבודה והחומרים יהיו באחריות אבישי.

   

בקשת שרה עוז לשינוי בתוכנית הרחבה

 • שרה הציגה את בקשתה. המטרה לא לפגוע בחדר השינה שלה ולשמור על גודל החלון בחדר.

 • על מנת לענות על צורך זה תיוצר כניסה מחדר לחדר.

 

החלטת הועדה:

הועדה מציעה 2 אופציות לתכנון חדש, על מנת לענות על בקשת שרה. בשתי האופציות נוצר מצב של כניסה מחדר לחדר.  שרה תבחר אחת מהאופציות. תוכנית סופית תבוצע ע"י משרד תכנון.

 

בקשת משפחת זיו (הרופאים) לשינוי חלל הכניסה בביתם המשתפץ

דפי הציגה את בקשת המשפחה

 • בבית משפחת זיו העתידי ישנה פרגולה, דרכה עוברים השכנים שבאותו המבנן. בנוסף, אזור הפרגולה חשוף לשביל מרכזי. על מנת ליצור מעט פרטיות, המשפחה מבקשת לפרק את מבנה הארונות המרכזי בין שני הבתים (סיגל לגורדין הישן), כך שתיווצר רחבה שמאפשרת למשפחה חלל חיצוני לישיבה ומשחק לילדים.

   

דברים שנאמרו

 • פתיחת החלל יוצרת מצב של חוסר פרטיות בין השכנים, דלתות הכניסה לבית נמצאות אחת מול השנייה.

 • אפשר לקצר רק חלק מהארון ולשמור על כניסות נפרדות.

 • אם יהיה צורך, בעתיד יוכלו לבנות ארונות גב אל גב להפרדה.

 • ארונות השירות יבנו מתחת לחלונות חדרי הרחצה בגובה נמוך.

 • ישנה אפשרות לשבת בפרגולה וליצור פרטיות ע"י נוי.

 • צריך לרצף את החלל מחדש.

 

החלטת ועדה:

הועדה מאשרת את שינוי החלל, בתקווה שתהיה שכנות טובה, אך אם תידרש בעתיד פרטיות, יבנו ארונות גב אל גב להפרדה בכניסות הבתים. אזור הכניסה ירוצף מחדש באקרשטיין.

 

 

 הצעת שלומי ברנדמן לבניית מושב עץ על משטח הבטון מול דשא החד"א

שלומי הציג את הצעתו,

האזור המרכזי לישיבה מול דשא החד"א לוהט, הבטון מתחמם וקשה לשבת עליו.

שלומי הציג מצגת תמונות להמחשה (תודה לאלכס פיץ'), המושב העשוי עץ יבנה בכוחות פנימיים ובתקציב נמוך יחסית.

תחזוקת המושב תעשה פעם בשנה ע"י עזרי ושלומי.

 

החלטת ועדה:

הועדה מברכת את שלומי על הרעיון ונותנת אור ירוק לתכנון מסודר ומקצועי יותר, בדיקת טיב החומר (בלאי) והעבודה. את התקציב הסופי יש להציג לאישור בועדת שירותים.

 

הצעה לבניית פרגולה ברחבה חיצונית לדירות 44 מ"ר

הצגתי בפני הועדה בקשה לפיתרון הצללה עבור מבנן דירות 44 מ"ר.

נכון להיום ישנן פרגולות מעטות במבננים ברחבי הקיבוץ.

אני רואה לנכון ליצור הצללה עבור כל מבנן דירות 44, ההצללה תהיה משותפת לכל המבנן. במידה ואין משטח מרוצף באזור, ירוצף באקרשטיין.

 

החלטת הועדה:

הועדה מאשרת בניית פרגולה עבור מבנן דירות 44 מ"ר. בקשה תשלח לועדת שירותים לבניית תקציב עבורם.

 

הצגת תכנון המשך עבודה על בית הקברות

לאחר סיום עבודת בית הקברות בחלקה הישנה, נוצר מצב שמספר משפחות  מאוכזבות שקבר יקירם נמצא באזור חצץ ולא באזור דשא ובקשו למצוא פתרונות אסתטיים עבורם.

אנחנו רואים בבית הקברות מקום חשוב ויקר ולכן מציעים לעשות עבודה נוספת בבית הקברות בכוחות מקומיים (נוי, אחזקה) על מנת שכל הקברים הנוספים בחלקה הישנה יהיו על דשא סינתטי.

הוצגה תוכנית להמחשה.

 

החלטת הועדה:

הועדה מאשרת את התוכנית, מציינת שצריך לסמן את התוואי בשטח לפני תחילת העבודה ולעדכן את המשפחות.

 

עדכונים ושונות

 

 • שוקי מבקש מועדת תכנון למצוא פתרונות לחניית קלנועיות ואופניים באזור החד"א (תחתון ועליון). קהילתנו גדלה והבעיה ידועה, צריך לחפש פתרונות לזמן הקרוב, ובנוסף להכין תוכנית אב לעתיד.

 • שדה תעופה רמון פרסם מכירת משרדים יבילים שהשתמשו בהם בזמן הקמתו. המחירים מאוד אטרקטיביים ויש הרבה ביקוש, הצענו לרכוש חלק מהם עבור שימושים שונים.

 • קק"ל הודיעו שקבלנו את השתתפותם הכלכלית בתוכנית גן משחקים שהוצג בוועדה. סך ההשתתפות 350,000 ₪. ישנם עוד כמה תהליכים בירוקרטיים שיש לעבור, והגן יבנה במהלך 2019.

 

 

 

סיכמה: דפי אנגל

פורסם בלוח מודעות ואתר 14.3.2019

ובדפי מידע 22.3.2019

 

 

 

חסר רכיב