יטבתה
יטבתה
חסר רכיב

סדר יום ישיבה פתוחה 21.3.2019

14/03/2019

ישיבה פתוחה ו. תכנון ל –21.3.2019

יום חמישי

 

 

הישיבה תתקיים במזכירות חדר ישיבות עליון, בשעה 19:00

 

דיון בנושא הרחבת הקיבוץ הכולל

הצגת אומדן כלכלי

הצגת המלצות צוות מצ"ב

 

לאחר הדיון סעיף סגור-

בו הועדה תגבש המלצה, שתוצג באסיפת הקיבוץ ב30.3.2019

 

 

 

 

 

רשמה: דפי אנגל

פורסם בלוח מודעות 19.3.2019

 

חסר רכיב