יטבתה
יטבתה
חסר רכיב

סיכום ישיבת תכנון 7.11.2018

13/11/2018

סיכום ישיבת ועדת תכנון - מתאריך 7.11.2018

נוכחים: דפי א, שלומית א, ניצן ש, שוקי כ., שמעון ש.

חסרים: רונית ה,  דובי ג.

משתתפים: חנקו, שי א., נעמה א, ג'רי א.

 

החלטה על מיקום מגורים עבור הקבלן עדי.

שטח המגורים הנוכחי בנווה פרה 4, ניתן לקבלן עד סיום פרויקט 19 יחידות.

פרויקט 5 יחידות יתנהל עד אוגוסט 2019.

בעבר הוחלט על שטח התארגנות חדש קרוב לפינת הקומזיצים, אך השטח לא מספיק גם למגורים.

ולכן ההצעה שהמגורים יהיו באזור הדרומי, קרוב למחסן ביה"ס.

החלטת הועדה:

הועדה אישרה את מיקום המגורים עד לסיום שיפוץ 5 יחידות.

העברת המגורים והתחברות לתשתיות באחריות הקבלן.

 

דיון להחלטה – נוהל בניית פרגולה בבניה קלה

הצעת הועדה להישאר במסגרת הנוהל הקיים ללא חריגה משטח הפרגולה הקיים בנוהל.

לכן אין צורך להעלות את ההחלטה למזכירות.

הצעה שגובשה בישיבת תכנון מה8.10.2018:

במסגרת שיפוץ\בניה, הקיבוץ בונה כ20 מ"ר פרגולה לחבר, ישנה אפשרות לבנות במסגרת שיפור תנאי דיור כ15 מ"ר נוספים.

החומרים לבניית פרגולה עד היום הם עץ ורעפים.

פרגולה מבניה קלה אינה מצריכה תשלום ארנונה ובנוסף זולה בצורה משמעותית.

האופציה המוצעת:

שלד הפרגולה עשוי מברזל פרופיל 2.9*40*60 מגולבן צבוע (קרם).

יסודות הפרגולה מבוטנים.

רשת צל מחוזקת, מוגנת uv (בג').

בניית הפרגולה מחייבת אישור קונסטרוקטור.

בניית הפרגולה תעשה רק לאחר אישור רכז שירותים ורכז תכנון ובניה.

 

שי אלטשולר מציע לאפשר לחבר לבחור בן שתי אופציות הקירוי רשת צל או במבוק.

 

החלטת הועדה:

הועדה מאשרת את ההצעה ומוסיפה את האופציה לבחירת קירוי מחומר במבוק.

 

סכמה: דפי אנגל

 

פורסם בלוח מודעות ואתר 13.11.2018

ובדפי מידע 16.11.2018

חסר רכיב