יטבתה
יטבתה
חסר רכיב

סיכום ישיבת ועדה 8.10.2018

‏18.9.2018

 

סיכום ישיבת ועדת תכנון - מתאריך 8.10.2018

 

נוכחים: דפי א, שוקי כ, רונית ה, שמעון ש, אלכס פ.

משתתפים: חנקו, חי צ.

 

הצגת תוכנית כניסה צפונית וכביש מזרחי

מציגה: דפי אנגל

 

בעקבות בקשה בישיבה הקודמת, הוצגו תוכניות נוספות, חתכים והדמיות.

החלטת הועדה:

הועדה מאשרת את התוכנית.

 

דיון בנוהל בניית פרגולות בבניה קלה - סעיף סגור

 

הועדה קיימה דיון בבניית הנוהל.

בישיבת ועדת תכנון הבאה יוצג הנוהל להחלטה.

הועדה מציינת שההחלטה צריכה לעבור גם אישור מזכירות.

 

עדכונים ושונות

 

*נערך סיור ריג'קטים עם הקבלן בבית העלמין.

 

 

 

 

סיכמה: דפי אנגל

פורסם בלוח מודעות ואתר ב14.10.2018

ובדפי מידע 19.10.2018

 

 

 

חסר רכיב