יטבתה
יטבתה
חסר רכיב

כלבו

יום א:  10:00 - 15:00 
          18:00 - 19:00

יום ב:  10:00 - 18:00 

יום ג:  10:00 - 15:00 
          18:00 - 19:00

יום ד:  10:00 - 18:00 

יום ה:  10:00 - 15:00 
          18:00 - 19:00

יום ו:  09:30 - 13:30 

שבת:  12:30 - 13:30
חסר רכיב