חסר רכיב

גרסיאלה יונוביץ

גרסיאלה יונוביץ
-
1949 - 26.5.2011
חוברת הנצחה
חסר רכיב