קבצים

https://www.yotvata.org.il/media/sal/pages/631/f39_מכתב תשובה של שר החקלאות - נושאי חקלאות תקציב 2017-18.pdf