קבצים

https://www.yotvata.org.il/media/sal/pages/551/f39_ירון רייכמן_חוק ההסדרים 2017-8.pdf