p01=%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%9C%D7%94%20%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%AA&p02=3500&p03=%D7%90%D7%A4%D7%A7%D7%98%20%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8%20%D7%A0%D7%A2%D7%9C%D7%9D&p04=1
יטבתה

ביטול תחנת אוטובוס מועצה ביטבתה

מועד התחלה: יום רביעי , 22/12/2021 , 10:00
מועד סיום: יום שישי , 14/01/2022 , 10:00
מקום האירוע:
date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D