קבצים

https://www.yotvata.org.il/media/sal/pages/2146/f39_ריכוז הטיולים מתוקן.pdf