חסר רכיב

מוטי מלר

מוטי מלר
ב' אלול תש"ג - ח' שבט תשפ"ג
2/9/1943 - 29/1/2023

מסמכים מצורפים

חוברת הנצחה.pdf
חסר רכיב