קבצים

http://www.yotvata.org.il/media/sal/pages/888/f39_גיל שלישי תוכנית יוני.pdf