חסר רכיב

שעות פתיחת הבריכה

הבריכה פתוחה בבוקר
משעה 10:00 עד 12:00

ואחר הצהרים
משעה 14:00 עד 18:00
חסר רכיב