חסר רכיב

שעות פתיחת הבריכה

הבריכה פתוחה בבוקר
 מ - 06:00 עד 08:00
 מ - 10:00 עד 12:00

ואחר הצהרים
מ - 15:00 עד 19:00
חסר רכיב