קבצים

http://www.yotvata.org.il/media/sal/pages/722/f39_מפגש עם נציגי התנועה הקיבוצית בגרופית (2).pdf