חסר רכיב

גרסיאלה יונוביץ

גרסיאלה יונוביץ
תאריך לידה: 1949
תאריך פטירה: 26.5.2011
חוברת הנצחה
חסר רכיב