חסר רכיב

גרסיאלה יונוביץ

גרסיאלה יונוביץ
-
1949-26.5.2011
חוברת הנצחה
חסר רכיב