חסר רכיב

הדס בטקו

הדס בטקו
-
7.10.1973-21.8.1992חסר רכיב