חסר רכיב

משה גורדין

משה גורדין
-
1907-1.1.1997
חסר רכיב