חסר רכיב

שלום זאוסמר

שלום זאוסמר
-
1940-29.9.1998


חוברת הנצחה
חסר רכיב