חסר רכיב

ברוך פוזנר-בוכצה

ברוך פוזנר-בוכצה
-
1938-3.6.1985חסר רכיב